Portugal2685-243全部地产出售

搜索结果410
EUR330,000
波尔特拉

5 房间 • 4 卧室。 • 2 浴室。 • 150 平方米

EUR145,000
Sacavém e Prior Velho, Lisboa

2 房间 • 2 卧室。 • 50 平方米

EUR255,000
Sacavém e Prior Velho, Lisboa

4 房间 • 2 卧室。 • 2 浴室。 • 82 平方米

EUR295,000
Sacavém e Prior Velho, Lisboa

3 房间 • 3 卧室。 • 100 平方米

EUR145,000
萨卡文

3 房间 • 2 卧室。 • 1 浴室。 • 60 平方米

EUR260,000
萨卡文

1 浴室。 • 211 平方米

EUR285,000
萨卡文

4 房间 • 3 卧室。 • 2 浴室。 • 98 平方米

EUR290,000
莫什卡维迪

2 浴室。 • 179 平方米